پیام مورد نظر با موفقیت ارسال شد

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

روان‌شناسي و تبليغات يعني استفاده از راهبردهاي روان‌شناختي در تبليغات، مثل استفاده از اصول ارتباط؛ زيرا تبليغ، ارتباط تنگاتنگي با ارتباط دارد و گاهي خودِ ارتباط است (وسايل ارتباط‌ جمعي يا وسايل تبليغات).

در روان‌شناسي تبليغات و روان‌شناسي يادگيري، يکي از روش‌هاي يادگيري، شيوة مشاهدهاي و يادگيري اجتماعي است. آلبرت باندورا، روان‌شناس معروف کانادايي، که در اين زمينه به‌تفصيل مطالعه و تحقيق کرده است. يادگيـري مشاهده‌اي چهار فرايند دارد: 1. توجــه؛ 2. يادداري؛ 3. بازآفرينـي حرکتي؛ 4. انگيزش. آنچه در بحث تبليغات حائز اهميت است، موضوع توجه است؛ يعني ما چه تدبيري کنيم که مردم به ما توجه کنند و به سخنانمان گوش دهند.

تبلیغ یعنی فرایند فرستادن پیام از فرستنده به گیرنده. پس ما از سه رکن فرستنده (مبلغ)، گیرنده (مخاطب) و ابزار و پیام تبلیغ در این کتاب سخن گفته‌ایم.