هوای فاصله سرد است

دسته: ازدواج
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

اگر در خانواده با اختلاف‌نظر مهمي رو‌به‌رو ‌شديم چه‌کنیم؟

1. انکار و سکوت

2. جنگ و مبارزه

3. تسليم

4. مذاکره

درست حدس زدید، گزینه چهارم صحیح است.

گاهی یک زمین لرزه باعث ساختن خانه هایی قوی تر می شود و گاهی تنها ویرانی و نابودی بر جای می‌گذارد. این کتاب به ما کمک می‌کند تا از زمین‌لرزه‌های خانواده نترسیم و خانواده ای پابرجا بسازیم.

برخی از آنچه در این نوشتار می‌خوانید:

دلایل دعوای خانوادگی، راه های پیشگیری از مشاجرات، راه‌های گفتگو درباره اختلاف، با قهر چه کنیم؟، اگر کفو هم نیستیم چه کنیم؟...