خود را به که بسپارم؟

دسته: خانواده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

مدير خانه كيست؟ نظر اسلام در اين‌باره چيست؟ آيا برخورداري مردان از حق سرپرستي بر همسر، دليل برتري جنس مرد بر جنس زن نيست؟ آيا مرد در مقام مدير و سرپرست خانواده حق زورگويي و سلطه‌جويي بر همسر و فرزندان را دارد؟ آيا مرد حق دارد همسر خود را از خروج از خانه منع کند و حتي به او اجازه ندهد به ديدن پدر و مادرش برود؟ آيا رياست شوهر بر همسر و خانواده به معناي آن نيست که زن هيچ اختياري از خود ندارد و بايد در همة امور، کاملاً مطيع و گوش‌به‌فرمان شوهر باشد؟ اصول حاکم بر مديريت خانه و خانواده کدام‌اند؟ انواع روش‌هاي مديريت خانواده چيست؟ کدام روش درست است؟ و...

پاسخ این پرسش‌ها و بسیاری از مطالب دیگر درباره مدیریت خانواده را در این کتاب خواهید یافت.