شهد شیرین شادی

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است                  بهتر اين است که من خاطر خود خوش دارمآيا هرگز به اين مسئله انديشيده‌ايد که شايد دچار کمبود شادي و نشاط باشيد و چهرة همواره درهم شما، به قضاوت منفي ديگران دربارة شما بينجامد؟ زندگي پر از سختي و فرازونشيب است، اما اين بدان معنا نيست که تحمل‌ناپذير و عذاب‌آور است. شما با جست‌وجوي شادي و گشاده‌رويي به فردي تبديل خواهيد شد که مي‌تواند روابط مؤثرتري با ديگران داشته باشد. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید حتی در سخت‌ترین شرایط، شاد باشید و شاد زندگی کنید.