ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بهرة شيعيان هدايتگر و تلاشگر از روزي حلال

سال بيست و هفتم ـ شماره 244 (ويژة کلام)آيت‌الله علامه محمدتقي مصباحچكيدهاين مقال به بررسي صفات و نشانه‌هاي پرهيزگاران و شيعيان واقعي در خطبة نوراني اميرمؤمنان† مي‌پردازد، اما چون نقل اين نشانه‌ها در روايت نوف بكالي در بحار‌الانوار مغشوش و خالي از تصحيف و اشتباه نيست، ادامة بحث را در نهج البلاغه و در خطبة همام پي مي‌گيريم. حضرت دربارة ساير نشانه‌هاي شيعيان راستين مي‌فرمايند: «وَ‌طَلَباً فِي‏ حَلَالٍ‏ وَنَشَاطاً فِي هُديً وَتَحَرُّجاً عَنْ طَمَع»‏ (آنان جست‌وجوگر مال حلال‌اند، و در راه هدايت مردم پر‌تحرك و پرتلاش، و از آز و طمع به دورند). شيعيان افزون بر بندگي و عبادت به وظايف اجتماعي خويش نيز مي‌پردازند و براي ادامة حيات خويش در پي كسب روزي حلال هستند، اما هرگز دلبسته به دنيا و حريص به مال دنيا نيستند. به حقوق ديگران تجاوز نمي‌كنند و بيت‌المال را پايمال نمي‌كنند. اين كار و تلاش بسترساز تكامل آنان است.كليدواژه‌ها: روزي حلال، كار و تلاش، توكل بر خدا، شيعيان.