فروشگاه مرکز پژوهشي دايره المعارف علوم عقلي اسلامي - فروشگاه الکترونیک محصولات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فروشگاه جامع » فروشگاه مرکز پژوهشي دايره المعارف علوم عقلي اسلامينرم افزار معجم موضوعي مجموعه مصنفات شيخ اشراق (کنزالحکمه3)

دسته: نرم افزار‌هاي كنز الحكمه
نوع محصول: لوح فشرده

قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال
۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۰ گرمتوضیحات :

معجم موضوعي مجموعه مصنفات شيخ اشراق( چکيده ها و نمايه‌ها به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)شماره شناسنامه اثر: 049485-12645-8  تاريخ صدور: 1394/5/31متن مجموعه مصنفات شيخ اشراق شامل:• جلد اول: تلويحات مقاومات المشارع و المطارحات؛• جلد دوم: حکمهْْ الاشراق ـ رسالهْْ في اعتقادالحکماء ـ قصهْْ الغربهْْ الغريبهْْ؛• جلد سوم: پرتونامه ـ هياکل‌النور ـ الواح عمادي ـ رساله الطير ـ آواز پر جبرئيل ـ عقل سرخ ـ روزي با جماعت صوفيان ـ في حاله طفوليه ـ في حقيقه‌العشق (مونس‌العشاق) ـ لغت موران ـ سفر سيمرغ ـ بستان‌القلوب (روضه‌ القلوب) ـ يزدان‌شناخت ـ رساله‌ الابراج؛• جلد چهارم: الالواح العماديه ـ کلمه‌ التصوف ـ اللمحات.اصطلاح‌نامه و نمودار درختي فلسفه اشراق؛معجم موضوعي مصنفات شيخ اشراق (2500 کليدواژه، 13550 نمايه و 4300 چکيده مطالب)؛همآرايي الکترونيکي اصطلاح‌نامه با نمايه‌ها؛ارتباط ميان کليدواژه، نمايه، چکيده و متن از راه‌هاي مختلف؛قابليت جستجوي لفظي پيشرفته و ساده در متن منابع، چکيده‌ها، نمايه‌ها و کليدواژه‌ها؛امکان دسته‌بندي اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.

 جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه