فروشگاه جامع » فروشگاه مرکز پژوهشي دايره المعارف علوم عقلي اسلامينشریه معارف عقلي 26 (فلسفه)

دسته: دوفصلنامه معارف عقلي
نوع محصول: نشريه

قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۶۶ گرمتوضیحات :

شاپا: 2126-2008در اين شماره مي‌خوانيم:
  • اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي خداوند در پرتو عقل و نقل / محمدعلي اسماعيلي

  • نگرش كلي ابن‌‌رشد نسبت به ارسطو و ابن‌سينا / سعيد انواري

  • دوگانگي نفس و بدن در حکمت متعاليه / علي پيري و قمر مرشدلو

  • زمان از ديدگاه صدرالمتألهين و برگسون / مهدي حسين‌زاده

  • کاربرد عقل در اخلاق؛ بررسي ديدگاه صدرالمتألهين/ رحيم و مهدي دهقان سيمکاني

  • ابن‌سينا از ديدگاه فلاسفه اندلس / نادر شکراللهيموضوع : فلسفه

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه