فروشگاه جامع » فروشگاه مرکز پژوهشي دايره المعارف علوم عقلي اسلاميکتاب‌شناسي‌هاي فلسفه مضاف 4و 5(اخلاق، حقوق و...) 2جلدی

دسته: کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲,۴۷۰ گرمتوضیحات :

کتاب‌شناسي‌هاي فلسفه مضاف(اخلاق، حقوق و...) 2جلدیجلد 1: شابک: 0-863-411-964-978     شماره انتشارات و تاريخ نشر: 22-1393جلد 2:  شابک:  7-864-411-964-978    شماره انتشارات و تاريخ نشر: 23-1393چهارمين و پنجمين جلد از مجموعه کتا‌ب‌شناسي‌هاي فلسفه مضاف با موضوعات: فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، فلسفه تاريخ، فلسفه تعليم و تربيت، فلسفه هنر، فلسفه علوم اجتماعي، فلسفه زبان، فلسفه رياضي، فلسفه علم، معرفت‌شناسي و هرمنوتيک منتشر شده و در آن به معرفي 4546 کتاب و مقاله به شرح زير پرداخته شده است:فلسفه اخلاق: شامل معرفي 856 منبعفلسفه حقوق: شامل معرفي 346 منبعفلسفه فقه: شامل معرفي 380 منبعفلسفه تاريخ: شامل معرفي 182 منبعفلسفه تعليم و تربيت: شامل معرفي 245 منبعفلسفه هنر: شامل معرفي 256 منبعفلسفه علوم اجتماعي: شامل معرفي 849 منبعفلسفه زبان: شامل معرفي 39 منبعفلسفه رياضي: شامل معرفي 29 منبعفلسفه علم: شامل معرفي 121 منبعمعرفت شناسي: شامل معرفي 890 منبعهرمنوتيک: شامل معرفي 124 منبعکتاب‌شناسي‌هاي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: 1) معرفي منابع؛ 2) فهرست‌ها.برای آشنایی بیشتر با این محصول اینجا را کلیک کنید.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه