فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)گوهر ادیان الهی از منظر علامه طباطبایی(ره) (سید احمد طباطبایی ستوده)

دسته: ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ریال
۱۲۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۶۶ گرمتوضیحات :

هرچند سخن از "اديان آسماني" کموبيش معنايي از تکثّر را در خود پنهان دارد، اما حقيقت اين است که دين الهي همواره از گوهري يگانه برخوردار بوده و هست، و مرزبنديهاي موهومي که امروز در ميان پيروان اديان مشاهده ميشود همگي ساخته و پرداخته انحرافات بوجود آمده در آن حقيقت واحد است. مؤلف در اين کتاب ديدگاه علامه طباطبايي(ره) را به عنوان مفسري بزرگ و دينشناسي ژرفانديش بررسي نموده و از اين منظر موفق به ارائه تبييني جامع و تازه در اين موضوع شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه