فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ابعاد تربیتی و اخلاقی حجاب (علی رحیمی)

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۸۹ گرمتوضیحات :

تمام احکام اسلامي و ازجمله حکم نوراني حجاب براي تربيت و متخلق کردن انسان به فضايل اخلاقي تشريع شده است. حجاب گوياي انتخاب يک عقيده است و آدمي، عقيده و مرام را با دو خصيصة "شناخت" و "انتخاب" برميگزيند، بدان ميبالد و براساس آن زندگي ميکند و تمامي رفتارهاي خود را براساس آن شکل ميدهد. حجاب محصول شناخت و بينشهايي است که "زن" از هستي، انسان، روابط اجتماعي و چگونگي تکامل و رشد صحيح خود دارد.

حجاب باعث تعليم و تربيت صحيح فرزندان، القا و سلامت نسل جامعه و پيوند خانوادگي، سلامت جسمي و روحي فرد، خانواده و جامعه است و انسانها را از هجوم فرهنگي دشمن حفظ، و عاملي براي کنترل غريزة جنسي و حفظ حيا و عفت عمومي است.

در اين پژوهش، مهمترين آثار و ابعاد تربيتي و اخلاقي حجاب در بُعد فردي، خانوادگي و اجتماعي، همچنين آثار و فوايد آن در تربيت جنسي بررسي شده است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه