فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نقش ایوان خواجه سرای - بررسی انتقادی مبانی منطق جدید (مهدی کاکایی- محمد ناصر کاکایی)

دسته: منطق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱,۰۱۹ گرمتوضیحات :

بيش از يک قرن است که اشتباهي رياضياتي در مبنايي ترين گام فرگه براي تحليل قضايا مکتوم مانده است. از آنجا که پژوهشگران منطق جديد اين رشته را از مبنايش مستقل ديده و لازم ندانسته اند مباني رياضياتي آن را بياموزند، اين دومين باري است که اين خطا عيناً در زمينة منطق رخ مي دهد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه