فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تربیت عبادی کودکان در اسلام - با تاکید بر برنامه آموزشی (مهدی شکرالهی)

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ریال
۱۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۳۱ گرمتوضیحات :

از آنجا که کتابهاي درسي نظام آموزشي و تربيتي کشور ما با نظام ارزشهاي ديني ارتباط وثيقي دارد، لازم است براي تأمين و تقويت سلامت معنوي دانشآموزان، برنامة درسي و آموزشي به سمتي پيش رود که پايبندي به ارزشهاي ديني را در آنان دروني سازد. کتاب حاضر شامل مباحثي در خصوص مراحل، اصول و شيوههاي ياددهي تکاليف عبادي و تقويت روح معنويت در کودکان است. اميد است مورد استفادة والدين و متصديان آموزشي و تربيتي قرار گيرد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه