فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نقش عاطفه در ایمان (ابوالحسن حقانی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۸۲ گرمتوضیحات :

رابطه عاطفه با ايمان يکي از موضوعاتي است که مورد توجه انديشمندان اسلامي و روانشناسان بوده است. در اين پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسي دو مفهوم عاطفه و ايمان، دوسويهبودن رابطة آنها از ديدگاه اسلامي و روانشناسي نيز روشن گردد. از يکسو، برخي مصاديق عاطفه مانند محبت و خشيت در پديدآيي و تقويت ايمان نقش دارند، و از سوي ديگر ايمان نيز بر برخي از مصاديق عاطفه مانند سکينه تأثير ميگذارد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه