فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)حقیقت قلب و حالات آن از دیدگاه قرآن و عرفان اسلامی (محسن پارسا نژاد)

دسته: علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ریال
۲۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۱۰ گرمتوضیحات :

بررسي حقيقت قلب همان مطالعه حقيقت انسان است در منابع عرفاني حقيقت انسان در نخستين منزلگاه تجلي يعني تعين اول شکل ميگيرد و انسان در آخرين مرتبة نزول همان هويت جمعي روح و جسم است که قلب ناميده ميشود.

اين نوشتار روشن ميسازد که حقيقت انسان چيست و چرا پذيرندة تجلي اول و محل نزول قرآن است؛ چرا حقايق انبياء و مراتب اشخاص مختلف است؛ چرا همة مراتب وجود به انسان معمورند؛ و چرا همة آثار انسان به قلب او منسوب است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه