فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)اصول ومبانی امور فطری (احمد ابوترابی)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ریال
۱۹۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۰۰ گرمتوضیحات :

پژوهش در امور فطري، راهي ناهموار دارد. اشتراک لفظي واژة فطري، فقدان پژوهش جامع در باب شاخصه‌هاي امور فطري، کاستي‌هاي موجـود در بحـث از راه‌هـاي بـازشناسي فطريـات و واقع‌نمايي آنها، از جمله اين ناهمواري‌ها و کاستي‌هاست. ضرورت رفع اين کاستي‌ها، نگارنده را بر آن داشت در آستانه پژوهش در باب امور فطري، با واکاوي "اصول و مبـاني امور فطري" در حد تـوان ناچيـز خود، سنگلاخ‌هاي راه را از ميـان بـردارد و زميـنه راستي‌آزمايي دقيق هر ادعايي درباب امور فطري را فراهم سازد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه