فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شیعه و قرآن - قرآن در منظر و عملکرد شیعیان امامی (علی امین رستمی)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ریال
۲۸۰,۵۰۰ ریال
وزن : ۶۷۱ گرمتوضیحات :

رابطۀ شيعيان امامي با قرآن در طول تاريخ اسلام، موضوعي است كه همواره مورد بيمهري و سوءاستفاده مخالفان قرار گرفته است.كتاب پيشرو، ديدگاه شيعيان را دربارۀ جايگاه و محوريت قرآن و برخي موضوعات علوم قرآني برميرسد، و از سوي ديگر عملكرد آنان را دربارۀ اين كتاب آسماني بهاجمال ارزيابي ميكند. حاصل پژوهش، اين واقعيت را آشكار ميسازد كه شيعيان صحيحترين باورهاي وحياني را دربارۀ قرآن كريم دارند و نيز قرآن كنوني در جهان اسلام، محصول كوششهاي مخلصانۀ شيعيان اهلبيت(ع) است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه