فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی و نقد مبانی فکری و اعتقادی جریان شبه سلفی در ایران (با تاکید بر آرا و عقاید مصطفی طباطبایی)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ریال
۲۳۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۴۵ گرمتوضیحات :

مصطفي طباطبايي يكي از آخرين چهرههاي پيرو عقايد شبهوهابي در ايران است. وي نمايندة جرياني است كه گرچه رسماً خود را مستقل از تشيع يا تسنن معرفي ميكند، بيشترين هجمهها را متوجه عقايد شيعيان ساخته است و از همان دريچة ديد وهابيون تكفيري، شيعه را تضعيف و نقد و تكفير ميكند. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه