فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)مرجعیت و سیاست در عصر غیبت ج5 ( علی نقی ذبیح زاده )

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۶۲ گرمتوضیحات :

 پيشتر، تاريخ بر محور مردان حکومت و سياست تدوين ميشد، و اطلاعات کمتري از اوضاع اجتماعي و طبقات گوناگون جامعه ارائه ميگرديد؛ ازاينرو تاکنون حتي مراکز علمي نيز کمتر به تاريخ مذهب اماميه و زندگي رهبران تشيع پرداختهاند. در اين نوشتار، کوشيده شد با استفاده از منابع اصيل، به تبيين اوضاع سياسي ـ اجتماعي عصر هريک از فقيهان مشهور شيعه پرداخته، و خدمات علمي، معنوي و نقش سياسي آنان در تاريخ تشيع، پژوهش شود.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه