فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)الهیات تطبیقی: حقیقت غایی در ادیان (سيد اکبر حسيني قلعه بهمن)

دسته: ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ریال
۳۶۹,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۱۶ گرمتوضیحات :

بيترديد بحث دربارۀ خدا و حقيقت غايي در اديان و آيينهاي بزرگ جهان، بنياديترين موضوع قابل بررسي در اين حوزه محسوب ميشود. اديان و آيينهاي مختلف، در اين عرصه ديدگاههاي متفاوتي عرضه كردهاند كه تبيين آنها در مطالعات ادياني ارزشمند است. اين پژوهش وقتي جنبۀ مقايسهاي به خود ميگيرد، بهقطع براي خوانندگان جذابيت بيشتري خواهد يافت. 

اثر حاضر به بررسي مقايسهاي حقيقت غايي در شش دين و آيين هندو، بودا، زردشت، يهوديت، مسيحت و اسلام ميپردازد و ميكوشد تصويري اجمالي از اين موضوع ارائه كند.  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه