فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سیره تربیتی اخلاقی پیامبر(ص) در مواجهه با خطاکاران (رضا پارچه باف)

دسته: اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال
۹۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۱۳ گرمتوضیحات :

کتاب پيش رو، به بررسي اصول و روشهاي مواجهة پيامبر گرامي اسلام(ص) با خطاکاران مسلمان و غير مسلمان بهويژه کساني که در رعايت حقوق شخصي ايشان خطا کردهاند، پرداخته است. پيامبر(ص) ، الگو و اسوة همة مؤمنان در قرآن معرفي شده است و سيرة ايشان ميتواند راهنماي مناسبي براي برخورد با خطاکاران در جامعة اسلامي باشد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه