فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)روان شناسی رشد (ابوالحسن حقانی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ریال
۲۷۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۰۲ گرمتوضیحات :

روانشناسي رشد شاخهاي از علم روانشناسي است که به توصيف و تبيين تغييرات آدمي در زمينههاي جسمي، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي، شناختي و مانند آن ميپردازد. گرچه روانشناسي رشد به تمام مراحل زندگي مربوط ميشود، اين کتاب ـ با الهام از آموزههاي ديني ـ بيشتر بر دوران پيشزادي تا جواني متمركز شده است. در اين کتاب ميآموزيم كه بر اساس شناخت انتظارات درست از مراحل رشد، در تربيت فرزندان خود، چگونه عمل كنيم.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه