فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)



آشنایی با عرفان اسلامی (احمد سعیدی)

دسته: عرفان
نوع محصول: کارت

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ریال
۱۶۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۴۱ گرم



توضیحات :

انسان به دليل کمالطلبي ذاتياش، در پي کشف راز و رمز هستي و معرفت به حقيقت نهايي عالم و راه پيوستن به "او"ست؛ ولي در اينکه مقصد کجا و راه کدام است، با ديدگاههاي مختلفي روبهروست. در زمانهاي که معنويتهاي دروغين با ارائة متاعِ پلشت خود سدّ راه کمال شدهاند، معرفي عرفان ناب اسلامي، با زباني ساده و عاري از مباحث پيچيده، بيش از گذشته ضروري مينمايد.







جستجو



سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*



عضویت در فروشگاه