فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فرامعرفت شناسی: پارادایم افسانه یا واقعیت؟ (محمد حسین زاده)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال
۹۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۶۰ گرمتوضیحات :

پارادايم؛ افسانـه يا واقعيـت مهمترين مسائل قابل طرح دربارة پارادايم را ميکاود و بدين پرسشهاي بنيـادي پاسخ ميگويد: پارادايم افسانـه است يا واقعيـت؟ آيا پـارادايمها نقـشي در پژوهش، روش تحقيق، معرفت و دستيابي به واقعيت دارند؟ آيا پژوهش در قلمرو دانشهاي بشري، و حتي پژوهش در ساحت معرفـتشناسي، بدون تحـقق پـارادايمهـا و مفـروضات ذهني امکانپذير است؟ آيا ميتوان بدون آنها پژوهشي را سامان داد؟ اصولاً معناي پارادايم چيست؟ و... .جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه