فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شاخص آزادی سياسی در الگوی پيشرفت اسلامی (عبدالله نظري)

دسته: سبک زندگی - علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ریال
۲۰۷,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۷۱ گرمتوضیحات :

" آرزوي سياسي" مجموعه امتيازاتي است که مردم و شهروندان براي مشارکت در حيات سياسي جامعه بدان نياز دارند. بهطور کلي آرزوي سياسي، که بيانگر رابطة متقابل حاکمان و شهروندان است، به نقش مردم، در زندگي سياسي ميپردازد. هدف از شاخص آزادي سياسي، انواع آزاديهايي است که فرد در عرصة اجتماع و سياست، در برابر حکومت دارد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه