فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)درآمدی برشاخص عدالت در الگوی پيشرفت اسلامی

دسته: سبک زندگی - علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۳۵ گرمتوضیحات :

بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَْرْضُ

جايگاه عدالت در نظام تکوين و تشريع، اهميت آن را در انديشة سياسي اسلام روشنتر ميسازد. اين بدان معناست که هر الگوي پيشرفت خارج از چارچوب عدالت محکوم به شکست است. ازاينرو در الگوي پيشرفت اسلامي، به مثابة الگويي برآمده از انديشة سياسي اسلام، مؤلفهها و معيارهاي نظام سياسي عادلانه داراي جايگاه و ارزش ويژه است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه