فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فلسفه اخلاق (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق - کتب رتبه دار
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ریال
۲۷۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۳۰ گرمتوضیحات :

* کسب رتبه از دومین همايش كتاب سال حوزه *اين کتاب بازنويس و تکميل مباحثي است که در مجموعه دروس فلسفه اخلاق آمده بود و مباحث زير را دربر ميگيرد:

تعريف اخلاق، علم اخلاق و فلسفة اخلاق؛ جايگاه، اهميت، پيشينه و ضرورت فلسفة اخلاق، تحليل مفاهيم اخلاقي، منشأ پيدايش مفاهيم اخلاقي، اقسام وجوب، مفهوم بايد اخلاقي و تفاوت آن با بايدهاي غيرارزشي؛ بررسي ديدگاهها درباره خوب و بد اخلاقي، بررسي ديدگاهها دربارة حقيقت جملات اخلاقي، مفهوم ارزش و عناصر ارزش اخلاقي، بررسي ديدگاه ها دربارة معيار ارزش اخلاقي، مسؤوليت اخلاقي، نقد و بررسي جبرگرايي، انواع مسؤوليت؛ نسبيتگرايي اخلاقي، مکاتب نسبيتگرا، نقد دلايل نسبيتگرايي اخلاقي؛ مکاتب مطلقگراي اخلاقي، ديدگاهها دربارة رابطه  دين واخلاق، نيازمنديهاي دين به اخلاق؛ وابستگيهاي اخلاق به دين.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه