فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فقه اسلامی و حقوق بشر (جمعی از نویسندگان به کوشش محمدرضا باقرزاده)

دسته: حقوق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ریال
۳۷۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۱۶ گرمتوضیحات :

حقوق بشر اسلامي در مقام تصور نهتنها مفهومي پارادوکسيکال و امتناعي نيست بلکه با توجه به مباني و ظرفيتهاي فقه حقوقي اسلام امري ضروري است. تفسيري که در فقه اسلامي از کرامت انسان ارائه ميشود حقوق بشر اسلامي را از حقوق بشر سکولاريستي که از فقدان شالوده نظري رنج ميبرد، متمايز ميسازد. از سوي ديگر نظام جزايي و ضمانت اجراهاي حقوقي در اسلام نهتنها نبايد دستاويزي براي هجمههاي حقوق بشري عليه فقه اسلامي، بلکه نقطة قوت نظام حقوقي اسلام در صيانت از حقوق بشر است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه