فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي - ايران، عربستان و پاکستان ( سيد ابراهيم حسيني )

دسته: حقوق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ریال
۲۸۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۸۳ گرمتوضیحات :

بيش از يکچهارم کشورها را دنياي اسلام تشکيل ميدهد. اما شريعت اسلامي تا چه اندازه بر مناسبات آنها، بهويژه در قانونگذاري، حاکميت دارد؟ در اين کتـاب، ضمن بررسي انتـقادي ديدگاههاي مطرح دربـاره شريعت و تقنيـن در کشورهاي اسلامي، و اثبات نظرية ابتناء، وضعيت موجود و مطلوب با تـأکيد بر کشورهاي ايـران، عربستان و پاکستان بررسي، و براي اصلاح روند، پيشنهادهايي ارائه شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه