فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ويژگي های انسان سياسي مطلوب در قرآن و نهج البلاغه (رضا ميرزايي)

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ریال
۲۵۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۴۲ گرمتوضیحات :

انديشه، اخلاق و رفتار سه ساحت وجودي انساناند که اسلام بدانها توجهي ويژه دارد و بهدنبال استخراج ويژگيهاي لازم براي انسان سياسي مطلوب از ديدگاه قرآن و نهجالبلاغه در هر سه ساحت مزبور است. نگارنده کوشيده است الگوي انسان سياسي مطلوب در ابعاد مختلف بينشي، اخلاقي و رفتاري را براي طبقات مختلف سياسي جامعه ـ از حاکم تا شهروندان عادي ـ ترسيم کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه