فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین (ابوالفضل ابراهیمی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ریال
۲۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۹۵ گرمتوضیحات :

شناخت کارهاي انجامشده و مرزهاي دانش در يک حوزه، يکي از اولين و مهمترين گامهاي پژوهش در آن عرصه است تا از اين راه علم مسير رشد و تعالي را بپيمايد و با تکيه بر ميراث علمي موجود به افقهاي ناگشوده چشم بدوزد. در اين راستا، هدف اين مجموعه معرفي و توصيف کتابهاي نوشتهشده در گسترة روانشناسي دين است و در اين مسير تلاش شده است آثار نويسندگان مطرح اين حوزه بررسي شود و موضوعات اصلي  مطرح در روانشناسي دين معرفي گردد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه