فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بايد اخلاقي از ديدگاه انديشمندان معاصر اسلامي (حسین احمدی)

دسته: اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ریال
۲۹۷,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۶۷ گرمتوضیحات :

"بايد اخلاقي" از مفاهيم پرکاربرد و مؤثر در علم اخلاق است که انديشمندان اسلامي بهخصوص معاصران در عين شناختگرا و واقعگرا بودن، با اختلاف نظرهايي به آن پرداختهاند. اين کتاب در صدد است تا با تبيين و بررسي نظريههاي انديشمندان معاصر اسلامي در معناشناسي، هستيشناسي، معرفتشناسي و مباحث منطقي مربوط به اين مفهوم، به نظرية صحيح دست يابد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه