فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)خانواده اسلام و فمینیسم (اسماعیل چراغی کوتیانی)

دسته: جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۲۸ گرمتوضیحات :

هدف از بررسي و تحقيق در اين موضوع، از يكسو، شناخت رويكرد دين اسلام و جريان فمينيسم به نهاد خانواده و كاركردهاي آن، و از سوي ديگر مقايسة اين دو ديدگاه با يكديگر است. ازآنجاكه بررسي اين دو ديدگاه به ما در شناخت عوامل ثبات و استحكام و همچنين عوامل بيثباتي خانواده، كمك ميكند، اين جهت نيز از هدفهاي ما در اين كتاب بوده است.

هدف ديگري را كه در اين كتاب ميتوان پي گرفت، بازنگري در شناختهاي رايج از نگرش ديني به خانواده است؛ بدينمعنا كه شايد برخي تصور كنند شناختها و آگاهيهاي آنان در خصوص خانواده و كاركردهاي آن، دقيقاً همان است كه رويكرد ديني بيان كرده است. اين اثر به خوانندگان كمك ميكند تا به بازنگري در اينگونه شناختهاي خود، همت گمارند.      جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه