فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی (عبدالرسول عبودیت)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال
۹۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۰۶ گرمتوضیحات :

میان تمامی علوم، علوم ریاضی و به ویژه هندسه اقلیدسی از نظر دقت و مصونیت از خطا ضرب المثل اند. اگر پایه یا اصول در علم دارای ویژگی استقلال، تمامیت و سازگاری باشند، می توان ادعای قیاسی بودن آن علم را کرد. نباید انتظار داشت دانشی مانند فلسفه را به روش قیاسی ارائه کرد؛ ولی این روش بجاست که حتی المقدور روش آن را به روش قیاسی نزدیک کنیم. در این کتاب با اصول امتناع تناقض، اصل علیت، وجود واقعیت و اصل وجود ممکن بالذات، وجود خدا به روش اصل موضوعی اثبات می گردد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه