فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)خود را به که بسپارم؟ (مجتبی حیدری)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
۴۹,۵۰۰ ریال
وزن : ۹۵ گرمتوضیحات :

مدير خانه كيست؟ نظر اسلام در اينباره چيست؟ آيا برخورداري مردان از حق سرپرستي بر همسر، دليل برتري جنس مرد بر جنس زن نيست؟ آيا مرد در مقام مدير و سرپرست خانواده حق زورگويي و سلطهجويي بر همسر و فرزندان را دارد؟ آيا مرد حق دارد همسر خود را از خروج از خانه منع کند و حتي به او اجازه ندهد به ديدن پدر و مادرش برود؟ آيا رياست شوهر بر همسر و خانواده به معناي آن نيست که زن هيچ اختياري از خود ندارد و بايد در همة امور، کاملاً مطيع و گوشبهفرمان شوهر باشد؟ اصول حاکم بر مديريت خانه و خانواده کداماند؟ انواع روشهاي مديريت خانواده چيست؟ کدام روش درست است؟ و...پاسخ این پرسشها و بسیاری از مطالب دیگر درباره مدیریت خانواده را در این کتاب خواهید یافت. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه