فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)امپراتوری جنگ (پال لوئیس اتوود) - ترجمه: علی فتحعلی آشتیانی

دسته: کتب ترجمه شده - علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ریال
۳۰۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۸۸ گرمتوضیحات :

پال لوئيس اَتوود در اين کتاب ميکوشد به مردم امريکا نشان دهد که تاريخ کشورشان آکنده از توسعهطلبيهاي امپرياليستي بوده است و رهبرانشان بدون اهميت دادن به جان سربازان امريکايي و غير نظاميان دشمن، که بر اثر سياستهاي آنان جان خود را از دست داده يا رنج کشيدهاند، همواره نبردهايشان را خود انتخاب کردهاند تا از اين رهگذر بر قدرت و نفوذشان بيفزايند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه