فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)رسالة فی إثبات الواجب تعالی (الحقائق المحمدیة) - صدرالدین محمد حسینی دشتکی شیرازی - تحقیق و تنظیم: محسن چورمقی

دسته: فلسفه - دیگر زبان ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶,۵۰۰ ریال
وزن : ۱۳۶ گرمتوضیحات :

متکلمین و فلاسفه بویژه حکمای شیعه، از دیرباز در زمینه شناخت مبدأ و معاد جهان تألیفات فراوانی داشته اند. برخی از آنها در طول زمان از میان رفته و بعضی دیگر نیز به صورت خطی یا چاپی در کتابخانه ها موجود است. از جمله این آثار، یک رشته رساله و کتاب هایی که با نام «اثبات واجب» به نگارش در آمده است.

کتاب حاضر از تألیفات سید صدرالدین محمد دشتکی است که یکی از آن رساله ها به شمار می آید.کتاب حاضر، شامل مقدمه مصحح، زندگینامه صدرالدین محمد دشتکی، نسخه شناسی اثر و 12 فصل و یک خاتمه می باشد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه