فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)William Alston’s View of Religious Language: A Critical Analysis and Comparison with Islamic Theories (ابوالفضل ساجدی)

دسته: دیگر زبان ها - ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۹۹ گرمتوضیحات :

دیدگاه ویلیام الستون در باب زبان دین (تحلیل انتقادی و مقایسه با نظریات اسلامی)جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه