فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام (قاسم ابراهیمی پور و همکاران)

دسته: سبک زندگی - جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱,۰۵۵ گرمتوضیحات :

ترسيم الگوي خانواده مطلوب با ويژگيهاي قابل اندازهگيري به منظور مطالعه و سنجش خانواده موجود و بررسي آسيبهاي آن، از منظر متون ديني، از جمله ويژگيهاي کتاب شاخصهاي خانواده مطلوب از منظر متون ديني است. شاخصهاي ازدواج، شاخصهاي هنجاري، شاخصهاي کارکردي و شاخصهاي آسيبي در چهار بخش و تجميـع شاخصهاي مذکـور در چهـار رتبـه اعتـقادي، هنـجاري، ارزش هاي اخلاقي و ارزش هاي اجتماعي در خاتمه، ساختار کتاب حاضر را شکل داده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه