فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)درآمدی بر راهبرد جهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (محمد رضا باقر زاده)

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ریال
۱۹۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۹۹ گرمتوضیحات :

نظام جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف معيني در سياست داخلي و خارجي خود تشکيل گرديده است. سياست خارجي اين نظام براي تحقق "سعادت انسان در کل جامعة بشري" نيازمند بکارگيري راهبردي برآمده از اسلام است. جهاد از محوريترين آموزههاي اسلامي است که روح حاکم بر سياست خارجي نظام اسلامي را تشکيل ميدهد. آموزه جهاد شامل مراحلي از دعوت تا توسل به زور است که ميتوان از مجموعه اين مراحل ساختاري متشکل از مباني، اهداف، زمينهها، ابزار و آثار و نتايج "راهبرد جهادي" را استنباط نمود که شکل و محتواي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را طراحي ميکند و کتاب حاضر تلاشي در اين راستا را به محضر مخاطبان محترم تقديم مينمايد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه