فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)اعتماد به نفس کودک من (مجید همتی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۶ گرمتوضیحات :

وقتي والدین از کارهاي خود دست ميکشند و با تمام وجود به صحبتهاي کودک گوش ميدهند، در واقع اين پيام را به او منتقل ميکنند که «تو مهم هستي و آنچه ميگويي برايمان اهميت دارد». گوشدادن، يکي از مهارتهاي مهم زندگي است که والدين بايد بياموزند و در بهکارگيري آن تلاش کنند. این روش، به طور مستقیم در احساس ارزشمندی کودک تأثیر گذاشته و اعتمادبهنفسش را افزایش میدهد. برای کسب مهارت گوشکردن باید به سه تکنیک عمل کرد: فنون توجه: در این فن والدین باید از ادات توجه (خوب، آهان، بله و...) و زبان بدن مناسب همچون چرخیدن به سمت فرزند و برقراری تماس چشمی استفاده کنند. فنونگشاینده: در این بخش والدین باید پرسشهایی مناسب با صحبت های او بپرسند. این کار هم نشان دهنده توجه والدین و نیز روشن شدن همه ابعاد موضوعی است که فرزند درباره آن صحبت میکند. فنون انعکاسی: این فن شامل انعکاس محتوا (خلاصه کردن و تکرار بخشی از کلام فرزند) و انعکاس احساسات (هماهنگی زبان بدن والدین با احساسات فرزند) میشود.رقعی/60 صفحه جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه