فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)باور به خدا ( جرج ماوردس - ترجمه: رضا صادقی)

دسته: کتب ترجمه شده - کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۸۴ گرمتوضیحات :

این کتاب مهم ترین اثر پرفسور جرج ماوردس استاد خداباور فلسفه دانشگاه میشیگان است که به رغم حجم اندک، حاوی نکتـه بیـنی ها و آرای جـالبی است که دوستـداران مبـاحث  معـرفت شناسی بی نیـاز از مطالعه آن نیستـند. در فصـل اول بحث معـرفت شناسی دینی بیـان گردیده؛ سپس برهان های وجود خدا و پاسخ به سئوالات آن در فصل دوم مطرح شده است. فصل سوم از تلاش دیگری جهت پاسخ به پرسش های معرفت شناختی براساس تجربه و وحی بحث می کند. فصل چهارم به ابعاد مختلف مسأله "شر" که اغلب به صورت برهانی بر ضد عقائد دینی بسط یافته، می پردازد و در نهایت فصل پنجم مطالب اصلی کتاب و مهم ترین دستاوردهای معرفت شناسی دینی را بیان می کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه