فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی شخصیت محمد بن حنفیه و نقش اودر قیام مختار و فرقه کیسانیه (داود کاظم پور امیر آبادی)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ریال
۱۶۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۰۷ گرمتوضیحات :

توجه به سيرۀ اهلبيت(ع) و منسوبان آنان، جايگاهي ويژه در ميان عالمـان شيـعه و حتي غيـر شيـعه داشتـه است، امـا رويکـرد در تحقيقات مزبور غالباً تاريخي نيست. اين نوشتار کوشيده است با رويکردي تاريخي، ضمن پرداختن به حيات سياسي ـ فرهنگي محمدبنحنفيه به پرسشهاي مهمي دربارۀ زندگي او پاسخ دهد، و علت عدم همراهي او در واقعۀ کربلا با امام حسين(ع)، نقش او در قيام مختار ثقفي و پيدايش فرقۀ کيسانيه را با رويکردي کاملاً تاريخي واکاوي و تحليل کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه