فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ایمان امید محبت در اسلام و مسیحیت (عسگر قربانی)

دسته: ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۲۶ گرمتوضیحات :

ايمان،اميد و محبت از فضايل مهم در دين اسلاماند و در مسيحيت اين سه، فضايل اصلي به شمار ميروند؛ البته مسيحيتي كه در آموزههاي اعتقادي، اخلاقي و عملي، به شدت از پولس و مكتب وي متأثرشدهاست.

دين اسلام به سبب جامعيت و خاتميت، در آموزههاي اخلاقي خود، همچون تعاليم اعتقادي و دستورهاي عملي، به نيازها و تواناييهاي واقعي انسان توجه كرده و تمام زواياي وجودي او را در نظر گرفتهاست.

اين كتاب به بررسي و تطبيق سه فضيلت ياد شده در دو متن ديني قرآن كريم و عهد جديد ميپردازد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه