فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سلامت و اختلال جنسی همسران - رویکرد اسلامی و روان شناختی (مسعود نور علی زاده میانجی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۶۰,۰۰۰ریال
۵۳۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۱,۲۸۹ گرمتوضیحات :

هنگامي که با نگاهي آسيب شناختي به روابط همسران مينگريم، سايۀ شوم مشکلات و اختلالات جنسي و عدم تأمين رضايتبخش نيازهاي جنسي را بر پيکرۀ خانواده ميبينيم. بسياري از همسران با پديدهاي به نام "بيسوادي جنسي" و "بيمهارتي در عملکرد جنسي" مواجهاند.

اين کتاب محصول کار پژوهشي گستردهاي است که با استفاده از آموزههاي اسلامي و روانشناختي و با قلم علمي و در عين حال کاربردي ميکوشد اطلاعات نابي را جهت سلامتبخشي رفتار جنسي و ارتقاي مهارتهاي جنسي همسران، آسيبشناسي و درمان اختلالات و نابهنجاريهاي جنسي و برونرفت از مسائل فرازناشويي و خيانت همسران ارائه نمايد.تعداد صفحه: 802جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه