فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نه فقط به خاطر پول - تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد (محمد جواد توکلی)

دسته: اقتصاد
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ریال
۲۶۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۴۶ گرمتوضیحات :

كتابِ پيش روي، به عنوان اثري در قلمرو اقتصادِ انگيزش، به تبـيين دلايل وقوع هزينههاي مخفي پاداش و جريمه و چگونگي مقابـله با آن ميپـردازد. اين اثـر بهدنبال تعميـق درك اقتصاددانان از ابعاد پنهان انگيزش عاملان اقتصادي، و به تبـع، بهبـود نظريـات اقتصادي از جمـله نظريـۀ رفتار خيرخواهانه، نظرية عرضۀ كار و نظريۀ قيمت است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه