فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم (جواد آسه)

دسته: علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۴۰ گرمتوضیحات :

در تفسير قرآن، علوم مختلفي نقشآفريني ميكنند و علم نحو يكي از مهمترين و اثرگذارترين آنهاست. اما تاكنون چندوچون اين نقشآفريني بهطور مستقل، اساسي و گسترده كانون تحقيق قرار نگرفته است. اين پژوهش را ميتوان نخستين گام در اين راه دانست. اين كتاب به اين پرسشها پاسخ داده است: اعراب در معناي آيات چه نقشي ايفا ميكند؟ عوامل پيدايش وجوه اعرابي در آيات كداماند؟ علل اختلاف مفسران در تركيب آيات چيست؟ علم نحو به چند گونه در تفسير نقش ميآفريند؟جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه