فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه (مهدی تراب پور)

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۳۰,۰۰۰ریال
۳۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۹۳ گرمتوضیحات :

اين کتاب با رهيافتي تطبيقي، به نظريۀ مشروعيت در انديشۀ سياسي علامه حلي و ابنتيميه، به عنوان نمايندگان تفکر شيعي و سلفي پرداخته است، تا ضمن بيان پيامدها و تأثير ديدگاههاي آنان در تفکر پيروان مکتبي خود، با برجستهسازي قوتها و ضعفهاي ديدگاههايشان بر اساس عقل، کتاب و سنت، به نظريۀ معقولي از دين اسلام در باب مشروعيت سياسي رهنمون شود.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه