فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نقد ملاک های بهنجاری در روان شناسی با نگرش به منابع اسلامی (علی ابوترابی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ریال
۲۰۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۰۰ گرمتوضیحات :

موضوع بـهنجاری و نابـهنجاری از مهمتریـن مسـائل روان شناسی شمرده می‏شود. همه صاحب نظران روان شناسی کم و بیش به مسأله بهنجاری پرداخته اند؛ ولی کمتر می توان به صورت آشکار دیدگاه های آنان را درباره ملاک های بهنجاری ملاحظه نمود. هدف اصلی نویسنده، ارائه ملاک ها و معیارهای بهنجاری و نابهنجاری از نگاه روان شناسی معـاصر و نقد آن با نگرشی بـه منابع اسلامی است. کتاب حاضر، در 4 فصل به این مسأله پرداخته است: فصل اول: تاریخچه. فصل دوم: ماهیت و ملاک های بهنجاری و نابهنجاری در رویکردهای گوناگون. فصل سوم: نقد و بررسی ملاک های بهنجاری و نابهنجاری در رویکردهای روان شناسی. فصل چهارم: ماهیت و ملاک های بهنجاری و نابهنجاری از دیدگاه اسلام.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه