فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)جستاری در هستی شناسی زن ( اسدالله جمشیدی - غلامعلی عزیزی کیا - حسن زارع - احمد طاهری نیا )

دسته: علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ریال
۱۸۹,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۶۹ گرمتوضیحات :

اگر چه درباره موضوع زن در فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب ها و مقالات بسیاری از سوی اندیشمندان مسلمان نگاشته شده است؛ ولی پژوهش بیشتر از این شایسته است، مباحث این کتاب بر پایه تعالیم اسلامی است که در آن، ابتدا موضوع «مشترکات تکوینی زن و مرد» مطرح می شود و در پی آن، این مباحث تشریح می گردد: اشتراک زن و مرد در برخورداری از گوهر انسانی، اشتراک زن و مرد در هدف غایی آفرینش، همگونی کمال زن و مرد.

مبحث دوم کتاب، شرح و بررسی «تفاوت های تکوینی زن و مرد» است که این مباحث را شامل می شود: تفاوت زن و مرد در ادراک، تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات، تفاوت زن و مرد در میل و گرایش، و بررسی اجمالی چند نکته درباره تفاوت های زنان و مردان. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه