فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)محبت را زندگی کنیم (مجتبی حیدری)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
۳۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۱ گرمتوضیحات :

- عشق و محبت در خانواده -گفته میشود آدمها دو قسم اند: بعضی عاقل و بعضی متأهل!این سخن چندان هم بیراه نیست چون اگر فردی همسر دارد ولی عشق و محبتش را به او ابراز نمیکند واقعا عاقل نیست و اگر محبت عمیق خود را نثار همسرش میکند از مرحله عقل عبورکرده است و به عشق رسیده است!این کتاب، هم برای تازهکارها مفید است تا بدانند چگونه به همسر خود محبت کنند و هم برای کهنهکارهایی که گرد زمان بر رابطهشان نشسته است و نیاز به کمی خانهتکانی دارند.چطور دوباره زندگی مشترک را کانون محبت و عشق کنیم؟خانواده اگر در مسیر درست خود پیش برود باید محبت بین اعضای آن به تصاعد هندسی بالا برود. هندسه عشق فقط خواندنی نیست باید آن را تمرین کرد. پس بیایید نکتههای این کتاب را روی برگ برگ زندگیمان رسم کنیم، بیایید عشق را تنفس کنیم، بیایید محبت را زندگی کنیم! جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه